ISO

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (International Organization for Standardization, ISO) daje bardzo ogólną akredytację jakości, która może być przyznana dla jakiejkolwiek działalności lub organizacji. Akredytacja ISO oznacza, że dana organizacja ma dobrze udokumentowane procedury i wypełnia te procedury. Motto ISO to:

  • Powiedz, co robisz
  • Rób to, co mówisz
  • Bądź w stanie to udowodnić

Mimo, że ISO nie ma standardów dla bankownia krwi pępowinowej, wiele banków krwi ma akredytację ISO na niektóre aspekty swojej działalności. Poniżej znajdują się przykłady akredytacji ISO posiadanych przez niektóre banki krwi:

ISO 9001:2008    Systemy zarządzania jakością
ISO 13485Urządzenia medyczne
ISO 15189Laboratoria medyczne
ISO 17025Laboratoria wykonujące badania i kalibrację