Jesteś tutaj

Wartość krwi pępowinowej i możliwości bankowania

Czym jest krew pępowinowa?

Termin “krew pępowinowa” jest używany do określenia krwi, która zostaje w pępowinie i w łożysku po narodzinach dziecka. Do niedawna ten materiał biologiczny był traktowany jako odpad medyczny i utylizowany. Obecnie pobiera się ją w celu wyizolowania komórek macierzystych do przechowywania i późniejszego wykorzystania w leczeniu lub w badaniach klinicznych nowych terapii z użyciem komórek macierzystych.

Czym są komórki macierzyste z krwi pępowinowej?

Krew pępowinowa znajdująca się w pępowinie i w łożysku jest bogata w komórki macierzyste. Różnią się one zarówno od komórek zarodkowych zapłodnionego jajeczka czy od komórek macierzystych uzyskanych z innych tkanek dziecka lub osoby dorosłej. Komórki macierzyste z krwi pępowinowej mogą przekształcić się inne typy komórek, np. w komórki krwi.