Jesteś tutaj

Wartość krwi pępowinowej i możliwości bankowania

Moja opcja w kraju: Francja

Opcja bankowania rodzinnego

The option of private storage to save your baby’s cord blood for the family is NOT available in your country.

Opcja bankowania publicznego

Opcja przekazania krwi pępowinowej twojego dziecka do banku publicznego JEST DOSTĘPNA w twoim kraju.

Czym jest krew pępowinowa?

Termin “krew pępowinowa” jest używany do określenia krwi, która zostaje w pępowinie i w łożysku po narodzinach dziecka. Do niedawna ten materiał biologiczny był traktowany jako odpad medyczny i utylizowany. Obecnie pobiera się ją w celu wyizolowania komórek macierzystych do przechowywania i późniejszego wykorzystania w leczeniu lub w badaniach klinicznych nowych terapii z użyciem komórek macierzystych.

Czym są komórki macierzyste z krwi pępowinowej?

Krew pępowinowa znajdująca się w pępowinie i w łożysku jest bogata w komórki macierzyste. Różnią się one zarówno od komórek zarodkowych zapłodnionego jajeczka czy od komórek macierzystych uzyskanych z innych tkanek dziecka lub osoby dorosłej. Komórki macierzyste z krwi pępowinowej mogą przekształcić się inne typy komórek, np. w komórki krwi.