Jste zde

Moje možnosti

Co je pupečníková krev?

Termínem pupečníková krev je označována krev, která zůstává v pupeční šňůře a v placentě po porodu dítěte. Až donedávna byla pupeční šňůra společně s placentou likvidována jako biologický odpad. Pupečníková krev obsahuje kmenové buňky, které mohou být zamrazeny a skladovány pro případné využití v budoucnu v léčbě onemocnění, jako jsou transplantace kmenových buněk či nové metody léčby kmenovými buňkami v rámci klinického výzkumu.

Co jsou kmenové buňky pupečníkové krve?

Pupeční šňůra a placenta jsou bohatým zdrojem kmenových buněk. Kmenové buňky pupečníkové krve se liší od embryonálních kmenových buněk oplodněného vajíčka a kmenových buněk dětí i dospělých. Kmenové buňky pupečníkové krve jsou schopné se proměnit na různé typy buněk lidského organismu, na krevní buňky, buňky imunitního systému, ale i na ostatní typy buněk.