Jste zde

Pomoc pro rodiny s dětmi v nouzi

Úschova pupečníkové krve je zdarma umožněna rodičům, pokud blízký příbuzný v rodině dítěte potřebuje k léčbě pupečníkovou krev.

Pojem „lékařská pomoc“ u většiny mezinárodních charitativních programů obvykle znamená, že některému členu z rodiny bylo diagnostikováno onemocnění, pro které je transplantace pupečníkové krve tzv. standardní léčbou.

Rodiny, které na základě potvrzení od lékaře prokáží, že příbuzný dítěte má jednu z diagnóz, které jsou na seznamu standardní léčby pomocí pupečníkové krve, mohou získat odběr a úschovu pupečníkové krve zdarma prostřednictvím charitativního programu.

V současné době není známo, že by některý stát financoval náklady na tyto charitativní programy ze státního rozpočtu. Charitativní programy tedy nejsou z pravidla dostupné všude na světě a vždy záleží na jednotlivých bankách pupečníkové krve.

Charitativní programy jsou obvykle dostupné jak u veřejných, tak u soukromých bank pupečníkové krve, avšak s jedním důležitým rozdílem:

  1. Veřejné banky nabízejí pomoc pouze v případě, pokud transplantaci pupečníkové krve potřebuje sourozenec dítěte.
  2. Soukromé banky nabízejí pomoc v případě, že pupečníkovou krev potřebuje jak rodič dítěte, tak sourozenec.

Dokonce některé banky nabízejí programy, které jsou speciálně určeny pro pomoc dětem, které se narodily s vysokým rizikem některých onemocnění: V poslední kapitole stránky naleznete tento přehled pod označením „velmi rizikové děti“.