AABB

AABB (znane wcześniej jako the American Association of Blood Banks – Amerykańskie Stowarzyszenie Banków Krwi, obecnie po prostu AABB), jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit reprezentującym osoby prywatne i instytucje działające w branży terapii komórkowych i transfuzjologii. Stowarzyszenie jest zaangażowane w poprawę zdrowia poprzez ustalanie standardów, przyznawanie akredytacji i dostarczanie programów edukacyjnych które skupiają się na optymalizacji opieki i bezpieczeństwa pacjenta i dawcy. AABB ustala standardy dla publicznych i rodzinnych banków krwi już od ponad 20 lat.

Lista ośrodków które są  akredytowane przez AABB uwzględnia te banki krwi, które otrzymały prestiżową akredytację AABB. Te ośrodki są odpowiedzialne za pobieranie, preparatykę i przechowywanie komórek macierzystych z krwi pępowinowej, które mogą być wykorzystane do przeszczepienia. Strona internetowa zawiera również sekcję „Często zadawane pytania” dotyczącą  przechowywania krwi pępowinowej.

Dążeniem Światowego Programu Akredytacji AABB jest poprawa jakości i bezpieczeństwa pobierania, preparatyki, przechowywania i dostarczania komórek i produktów krwi, w tym krwi pępowinowej. Program Akredytacji ocenia jakość i funkcjonowanie systemu działania banku krwi pępowinowej. Kryteria oceny uwzględniają  zgodność z przepisami prawa USA. AABB otrzymało „status- uznany” od Centrów Pomocy Medycznej i Usług Opieki Medycznej (Centers for Medicaid and Medicare Services – CMS), która jest organizacją akredytującą podlegającą pod Standardy Regulacyjne w zakresie laboratoryjnych testów klinicznych – Clinical Laboratory Improvement Amendments z 1988 roku (CLIA). Sam program akredytacyjny AABB jest też pozytywnie oceniany  przez Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz jakości Opieki Zdrowotnej (International Society for Quality Healthcare), prestiżową organizację międzynarodową, która akredytuje i nadzoruje organy akredytujące.

Podstawą dla każdego banku krwi pępowinowej do otrzymania akredytacji AABB jest spełnianie standardów AABB. Standardy są aktualizowane co dwa lata przez komitet składający się z ekspertów w zakresie krwi pępowinowej, etyków i lekarzy transplantologów zajmujących się przeszczepami komórek macierzystych. Standardy dotyczą  wszystkich aspektów związanych z bankowanie krwi pępowinowej, w tym badań i testów krwi matki, preparatyki i przechowywania. Jest to zatem kompletny system jakości, którego wszystkie aspekty muszą zostać spełnione.

Akredytacja może być przyznana na wiele działań, w tym na pobieranie i przetwarzanie krwi lub inne usługi, takie jak przeprowadzanie testów medycznych na dawcach. Akredytację można otrzymać na czas dwóch lat. Po upływie tego okresu banki krwi pępowinowej mogą ubiegać się ponowne przeprowadzenie audytu celem przyznania akredytacji.  Akredytacja AABB jest obecnie najczęściej używanym standardem przez rodzinne banki krwi pępowinowej w USA i w Kanadzie.