Jste zde

Přelomové události v historii pupečníkové krve

Říjen 1988

Matthew Farrow in July 2013

Matthew Farrow, pětiletý chlapec, který trpěl Fanconiho anémií, jako první na světě podstoupil transplantaci pupečníkové krve. Tato přelomová událost v medicíně byla výsledkem mezinárodního úsilí:  Matthew je ze Severní Karoliny v USA, dárcem byla jeho právě narozená sestra,  Dr. Hal Broxmeyer byl americký vědec, který uskladnil pupečníkovou krev. Samotnou transplantaci provedla francouzská lékařka Dr. Eliane Gluckmanovou v Nemocnici Saint-Louis v Paříži. Matthewovi je dnes 30 let, je ženatý a otcem rodiny. ref1, ref2
Květen 1989

Dr. Edward A. Boyse

Tým vedený doktory Edward A. Boysem a Hal Broxmeyera uveřejnil v odborném americkém národním časopise Proceedings of the National Academy of Sciences, že je možné při porodu odebrat pupečníkovou krev, přepravit ji do laboratoře a následně ji zamrazit a uskladnit pro pozdější léčebné použití. MUDr. Boyce byl průkopníkem v imunologii. ref1, ref2
Září 1989

Natalie Curry (in memoriam 8/30/2012)

Mezi prvními, kteří podstoupili transplantaci pupečníkové krve, byla Natalie Curry. Transplantaci provedla doktorka Gluckman. Natalie se následně stála jednou z hlavních obhájců osvětové činnosti v oblasti pupečníkové krve. Jejím dárcem pupečníkové krve byla sestra Emily. V 18 letech také darovala Natálii ledvinu. ref
Leden 1992

Dr. Pablo Rubinstein in 2005

Doktor Pablo Rubinstein stál v čele založení světově největší veřejné banky pupečníkové krve The New York Blood Center. Je také celosvětově uznáván za zásluhy v oblasti metodiky odběru a úschovy pupečníkové krve, které se staly průmyslovými standardy v této oblasti.  Banka New York Blood Center disponuje v současnosti více než 60 000 uskladněnými jednotkami pupečníkové krve. ref1, ref2
1993

Mitch Santa (image courtesy NYBC)

Mitch Santa byl první, kterému byla transplantována pupečníková krev od nepříbuzného dárce.  V té době mu nebyly ani dva roky. Akutní leukémie mu byla vyléčena díky anonymnímu dárci, jehož krev byla uložena ve veřejné bance New York Blood Center již během prvního roku působení banky. Transplantaci provedla lékařka Joanne Kurtzberg z Duke Medical Center. ref1 ref2
Únor 1995

Dr. Mary Laughlin

Doktorka Mary Laughin jako první na světě provedla transplantaci pupečníkové krve u dospělého pacienta s leukémií. V té době působila na Duke Medical Center, následně založila transplantační programy v Cleveland Cord Blood Center a na Univerzitě ve Virginii. ref
Srpen 1996

Dr. Mitchell Cairo

Doktoři Mitchell Cairo a John Wagner poprvé prokázali, že dlouhodobé přežití pacienta je při transplantaci pupečníkové krve porovnatelné jako při transplantaci kostní dřeně. Roky dalších několika výzkumů tento závěr potvrdily, a to jak u dětí, tak u dospělých pacientů.  Doktor Cairo dnes stojí v čele transplantačního programu kmenových buněk v dětské nemocnici ve Westchester Medical Center. ref1, ref2
Listopad 1997

Stephen Sprague

Stephen Sprague byl první dospělý pacient, který obdržel laboratorně namnožené kmenové buňky z pupečníkové krve. Byl léčen na akutní myeloidní leukémii v pokročilém stádiu. Jeho lékařem byl doktor Andrew Pecora z Hackensack Medical Center. ref
Červen 1998

Frances and Shai Verter, Sept. 1994

Doktorka Frances Verter založila informační portál Parent's Guide to Cord Blood (Průvodce pupečníkovou krví pro rodiče) na památku své dceryShai. PGCB
Prosinec 1998

Keone Penn (in memoriam 6/20/2013)

Keone Penn byl jako první léčen pupečníkovou krví na srpkovitou anémii. Než podstoupil transplantaci v dětské nemocnici v Atlantě, jako dítě prodělal cévní mozkovou chorobu a trpěl častými bolestmi. Vhodného dárce našel doktor Andrew Yaeger ve veřejné bance New York Blood Center. ref
Květen 2001

Jesse Farquharson

Krátce po narození byl Jesse diagnostikován rakovinou očí, která napadla obě jeho oči a mozkomíšní tekutinu. Jesseho léčba v Dětské nemocnici v kanadském Torontu vyvrcholila podáním infúze s jeho vlastní pupečníkovou krví, kterou měl uschován v bance pupečníkové krve Lifebank. Jesse byl jedním z prvních dětí, jehož život byl zachráněn díky tomu, že rodiče nechali zamrazit jeho vlastní pupečníkovou krev. ref
Září 2002

Dr. John Wagner

Doktor John Wagner zveřejnil klíčovou studii v odborném časopise Blood, která analyzovala vliv dávky kmenových buněk a stupeň kompatibility dárce na úspěšnost transplantace pupečníkové krve. Následovalo mnoho dalších analytických studií věnující se tomuto tématu. ref
Květen 2004

Andrej of Slovakia

Andrejovi bylo 6 měsíců, když mu jako prvnímu dítěti transplantovali jeho vlastní pupečníkovou krev k léčbě zhoubného nádorového onemocnění mozku, tzv. meduloblastomu. Jeho pupečníková krev byla uložena společností Eurocord-Slovakia, člena Cord  Blood Center Group. Léčba proběhla v Dětské fakultní nemocnici v Bratislavě na Slovensku. PGCB
Srpen 2004

Dr. Ammar Hayani

Doktor Ammar Hayiani společně s kolegy z Mayo Clinic jako první uveřejnili publikaci o transplantaci autologní pupečníkové krve k léčbě akutní leukémie.  Publikace v odborném časopise Pediatrics objasňuje, že testovali pupečníkovou krev, aby prokázali, že neobsahuje genetické mutace obsažené v rakovinových buňkách. Pupečníková krev tříleté holčičky byla skladována v CorCell (nyní pod CBAI) a transplantace proběhla v Advocate Hope Children's Hospital. ref
Únor 2005

Dr. Juliet Barker

Předním odborníkem v oblasti použití dvou jednotek pupečníkové krve u dospělých je lékařka Juliet Barker. Její první publikace o transplantaci dvou jednotek pupečníkové krve současně pro léčbu dospělých pacientů vyšla v časopise Blood během její působnosti na Univerzitě v Minesotě. Nakonec se stala ředitelkou transplantačního programu v Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. ref
Únor 2005

Abby Pell (image courtesy of CBR)

Abby Pell byla prvním dítětem, kterému byly aplikovány kmenové buňky z vlastní pupečníkové krve v rámci experimentální léčby poškození mozku, které vzniklo z nedostatku kyslíku při porodu. Abyina matka byla mnohokrát lékaři v různých nemocnicích odmítnuta, až teprve lékařka Kurtzberg souhlasila s vyzkoušením této metody v Duke Medical Center. ref
Květen 2005

Dr. Joanne Kurtzberg

Lékařka Joanne Kurtzberg  spolu s kolegy publikovali první odborný článek prokazující, že transplantace pupečníkové krve může zastavit neurologická poškození mozku tím, že pomáhá pacientům vytvářet metabolické enzymy, které jim chybí. Jejich počáteční studie obsahovala pacienty trpící Krabbeho nemocí, ta byla publikována v New England Journal of Medicine. Odborná skupina lékařky Kurtzberg  vyléčila desítky dalších vzácných metabolických onemocnění. ref
Říjen 2005

Mary and Ryan Schneider Dec. 2007

Ryan Schneider byl prvním dítětem s dětskou mozkovou obrnou, které bylo léčeno jeho vlastní pupečníkovou krví uloženou v soukromé bance. Jeho pupečníková krev byla uložena prostřednictvím Cord Blood Registry.  Léčbu provedla lékařka Joanne Kurtzberg na Duke Medical Center. ref
Říjen 2007

Jake Liao

Jake Liao byl prvním dítětem, který získal transplantát kmenových buněk od sourozence k léčbě vzácné a smrtelné kožní choroby, která se nazývá epidermolysis bulosa (EB). Na obrázku je jeho bratr Jake, který podstoupil třetí transplantaci pro EB. Objev, který ukazuje, že transplantace pupečníkové krve může naučit tělo vytvářet chybějící kožní proteiny, byl proveden na Univerzitě v Minesotě, týmem vedeným doktory John Wagnerem and a Jakub Tolarem. ref1, ref2
Březen 2008

Dr. J.J. Nietfeld 2012

Doktoři J.J. Nietfeld a Verter společně s týmem z CIBMTR zveřejnili v časopise Biology of Blood and Marrow Transplantation analýzu statistik transplantací kmenových buněk v USA. Výstupem je, že v průběhu života do věku 70 let, jeden z 200 Američanů podstoupí transplantaci kmenových buněk. ref
Říjen 2009

Dr. Vanderson Rocha

Dr. Vanderson Rocha a Dr. Eliane Gluckman  jménem European Blood and Marrow Transplant (Evropské skupiny pro transplantace krve a kostní dřeně) zveřejnili v časopise British Journal of Haematology, že do roku 2009 bylo na světě provedeno 20 000 transplantací pupečníkové krve. ref
Leden 2010

Dr. Hal Broxmeyer

Vědec doktor Hal Broxmeyer vytvořil standardní protokoly pro skladování pupečníkové krve. V časopise Cell Stem Cell uvedl, že v jeho laboratoři rozmrazili pupečníkovou krev, která byla uskladněná více než 23 roků. Prokázali, že i po 23 letech od zamrazení jsou kmenové buňky stále životaschopné a funkční. Tím také prokázali, že schopnost regenerace životaschopných buněk není časem oslabená. ref
Leden 2010

Dr. Colleen Delaney

Dr. Colleen Delaney s kolegy z Fred Hutchinson Cancer Research Center našli nový způsob jak rozmnožovat  kmenové buňky pupečníkové krve v laboratoři, a tím rozšířit množství jejích buněk před samotnou transplantací. Zjistili, že pomocí uměle vytvořeného proteinu se aktivuje buněčná signální dráha spouštějící buněčný růst. Jejich první klinická studie, publikovaná v časopise Nature Medicine, popisovala desetiletí laboratorní práce. Dosáhli 164 násobného  rozmnožení kmenových buněk a za dva týdny byli schopní obnovit imunitní systém pacienta. ref1, ref2
Září 2010

Dr. Joanne Kurtzberg

Dr. Joanne Kurtzberg a její kolegové zveřejnili odborný článek v časopise Transfusion, který popisuje léčbu prvních 184 dětí léčených na získané neurologické poruchy pomocí vlastní pupečníkové krve v Duke Medical Center. Mezi léčené diagnózy patřily dětská mozková obrna, hydrocefalus, hypoxicko-ischemická encefalopatie, mrtvice a další. ref
Březen 2011

Dr. Charles S. Cox Jr.

Dr. Charles S. Cox Jr. a kolektiv zveřejnili v časopise Neurosurgery, že podání vlastních kmenových buněk dětem se ukazuje jako slibná léčba pro traumatické poškození mozku, které jsou nejčastější příčinou úmrtí dětí. Neurochirurg Dr. Cox vede pediatrický traumatologický program na University of Texas Medical School v Houstonu, USA. V současnosti je vedoucím klinické studie, ve které dětem s traumatickým poškozením mozku podávají jejich vlastní pupečníkovou krev. ref1, ref2
Listopad 2011

Dr. Eliane Gluckman INSERM Prix d'Honneur 2010

Od své první transplantace pupečníkové krve v roce 1988 Dr. Eliane Gluckman vedla klinické studie, které porovnávaly výsledky transplantací pupečníkové krve od příbuzného dárce a transplantací od nepříbuzného dárce, vždy se stejným závěrem – transplantace od příbuzného dárce jsou úspěšnější. První publikace v New England Journal of Medicine v roce 1997 odhalila, že šance na přežití byla při příbuzných transplantacích dvojnásobně vyšší. Nepříbuzné transplantace se časem zlepšily, ale publikace v odborném časopise  Haematologica v roce 2011 stále uvádí, že transplantace od sourozenců jsou 1,5 krát úspěšnější. ref
Srpen 2012

Dr. Chez and a patient

Dr. Michael Chez, ředitel dětské neurologie v Sutter Neuroscience Institute v Sacramentu, zahájil první klinickou studii s využitím vlastní pupečníkové krve pro léčbu dětí s autismem. Dle informací CDC, jedno z 88 dětí v Americe trpí poruchami, které souvisejí s autismem. ref1, ref2
Prosinec 2012

Dr. Elizabeth Shpall

Doktorka Elizabeth Shpall a kolektiv z MD Anderson Cancer Center zveřejnili v časopise New England Journal of Medicine, že umějí namnožit kmenové buňky pupečníkové krve až 30 násobně, a to tak, že je ponoří do prostředí napodobující lidskou kostní dřeň. Ve své klinické studii obnovili imunitní systém pacienta během dvou týdnů. ref1, ref2
Prosinec 2012

map and flag of South Korea

První důkaz o účinnosti pupečníkové krve v případě léčby dětské mozkové obrny. Výsledky placebem kontrolované dvojitě zaslepené klinické studie byly publikovány v odborném časopise Stem Cells. Studie byla provedena v Jižní Koreji v Bundangu Medical Center pod vedením Dr. MinYoung Kim. ref
Prosinec 2012

Parent's Guide to Cord Blood logo

Nadace Parent's Guide to Cord Blood informuje, že do konce roku 2012 soukromé/ rodinné banky po celém světě  vydaly na léčbu více než 900 uskladněných jednotek pupečníkové krve. Přibližně polovina z nich byla využita na sourozenecké transplantace a polovinu tvořila pupečníková krev pro vlastní použití. PGCB
Leden 2013

Dr. Maria Craig

Dr. Maria Craig, dětská endokrinoložka z Dětské nemocnice v Sydney v Austrálii, začala první světovou studii, která se pokouší použít vlastní pupečníkovou krev jako prevenci proti diabetu typu 1. Předchozí studie vedená doktorem Michaelem Hallerem začala v roce 2007 na University of Florida. Ta prokázala, že diabetické děti po transplantaci vlastní pupečníkové krve potřebují méně inzulínu, ale pouze dočasně. Předpokládá se, že výsledky nové studie zasáhnou včas a pomohou zastavit autoimunitní proces vedoucí k diabetu 1. typu. ref
Duben 2013

Dr. John Wagner

Dr. John Wagner jako první na světě transplantoval pupečníkovou krev dítěti s HIV a leukémií. Cílem bylo vyléčit chlapce pupečníkovou krví od dárce, který nese vzácnou genetickou mutaci způsobující rezistenci k HIV. Dr. Wagner stojí v čele transplantačního programu na University of Minnesota. ref1, ref2
Květen 2013

Parent's Guide to Cord Blood logo

Nadace Parent's Guide to Cord Blood na setkání ISTC v roce 2013 uvedla:  Světové zásoby pupečníkové krve jsou v současnosti okolo 600 000 jednotek ve veřejných bankách a 2,5 miliónu v rodinných/soukromých bankách. PGCB
Červen 2013

Timothy J. Nelson, MD PhD

Dr. Timothy Nelson z Mayo Clinic's Center for Regenerative Medicine v USA povede klinickou studii, v rámci které se dětským pacientům aplikuje vlastní pupečníková krev a zároveň podstoupí chirurgický zákrok, který má odstranit vážnou srdeční vadu. Každých 15 minut se v USA narodí dítě s vrozenou srdeční vadou – jedná se o nejčastější typ vrozeného defektu. ref
Červenec 2013

Dr. Karen K. Ballen

Dr. Karen Ballen, klinická ředitelka programu pro léčbu leukémie na Massachusetts General Hospital společně s Dr. Gluckmanem a Dr. Broxmeyerem publikovali v odborném časopise Blood přehled o prvních 25 letech transplantace pupečníkové krve.  Do roku 2013 bylo na světě provedeno více než 30 000 transplantací pupečníkové krve. ref