Jste zde

Pravděpodobnost využití pupečníkové krve

Legenda:

MODRÁ okénkaStandardní léčba
RŮŽOVÁ okénkaKlinické studie

Pravděpodobnost využití vlastních (autologních)
kmenových buněk pupečníkové krve

PravděpodobnostIndikace
1 z 5000Transplantace kmenových buněk do 20 let věku
435.000 ročně dětí ve věku 0-14Traumatické poranění mozku
1 z 8 dětí ve věku 6-19Převládání získané ztráty sluchu u dětí v USA
1 z 68 dětíVýskyt autismu v USA
1 z 300 dětí ve věku 5-10Převládání dětské mozkové obrny v USA
2 z 1000 děti na full-termín porodu na celém světěVýskyt mozkové obrny
2.2 z 100 děti v předčasných porodů na celém světěVýskyt mozkové obrny
1 z 3500 narozenýchStroke before or at birth
1.7 z 1000 dětí ve věku 0-19Diabetu 1. typu
0.2 z 1000 narozenýchSyndrom hypoplastického levého srdce (HLHS)

Table researched by Frances Verter, PhD ©2014-2016; References Below

Pravděpodobnost použití dárcovské pupečníkové krve (alogenní, zahrnující i sourozenecké)

PravděpodobnostIndikace
1 z 2500Transplantace kmenových buněk od věku 20 let
1 z 2000Výskyt talasémie v Indii, v některých kastách je výskyt talasémie až 10%
1 ze 4 předčasně narozených s váhou pod 1500gmNevyvinuté plíce (BPD)
1 z 500Dětská mozková obrna
(terapie kmenovými buňkami dostupná v Jižní Koreji)
2,5 na 1000 obyvatel,
více než 80% z nich diabetici

Kritická ischémie končetin

1.7 z 1000 dětí ve věku 0-19Diabetu 1. typu
(terapie kmenovými buňkami dostupná v Číně)
1 z 10 adolescentůNarušená kolenní chrupavka
(terapie kmenovými buňkami schválená v Jižní Koreji, v USA nyní ve výzkumu)

Table researched by Frances Verter, PhD ©2014-2016; References Below

References

Transplanrace kmenových buněk

Kumulativní pravděpodobnost, že osoba žijící ve Spojených státech bude do 70 let věku potřebovat transplantaci kmenových  buněk, založeno na databázi diagnóz od SEER a transplantací CIBMTR.
Nietfeld, JJ et al., Biol. Blood and Marrow Trans. 2008; 14:316-322 (full text)

Talasémie

Statisticky 10 000 z 20 miliónů pacientů narozených v Indii, Jeevan Blood Bank BeTheCure.in
Mohanty D et al. 2013;  J Community Genet. 4(1):33-42 PMC3537975

Autismus

Statisticky,  prevalence výskytu onemocnění autistického spektra je 1 z 68 dětí Centers for Disease Control (CDC)

Léčba chrupavky.

Statisticky o výskytu od Louw et al. Brit. J Sports Med 2008;42(1)2-10 doi:10.1136/bjsm.2007.035360

Dětská mozková obrna

Statisticky incidence 2 z 1000 porodů , Centers for Disease Control (CDC)

Statisticky 2.2% z předčasně narozených dětí van Haastert IC et al. Pediatrics 2011; 159(1):86-91 doi:10.1016/j.jpeds.2010.12.053

Statisticky 1 z 300 dětí věku 5-10 let, CDC.

Kritická ischémie končetin

Statisticky Bitar, FG & Garcia, LA Vascular Disease Management 2010;7:E182-E184

Ztráta sluchu (klinický výzkum pro specifický percepční typ)

Statisticky 1 z 1000 dětí s oboustranou percepční nedoslýchavostí nejméně o 40dB
Smith, RJH, Bale Jr, JF, & White, KR. Lancet 2005; 365:879-90 doi:10.1016/S0140-6736(05)71047-3

Statisticky : 12.5% dětí věku  6-19 (5.2 miliónů) trpí ztrátou sluchu zapříčiněnou hlukem.
Niskar AS et al. JAMA.1998;279:1071-1075. AAP publications

Pokusy  na zvířatech: Revotella RP, et al. Cell Transplant 2008;17(6):665-678 PMID:18819255

Hydrocephalus

Sun JM et al. 2015; Pediatric Research doi:10.1038/pr.2015.161

Syndrom hypoplastického levého srdce

Statistika 0,16 - 0,36 na 1000 živě narozených dětí Fyler DC. Pediatrics 1980;65(2Pt2):375-461 (not on-line)

Neonatal Oxygen Deprivation

Hypoxická ischemická encefalopatie (HIE)

2 z 1000, Smith, J. etal. BJOG 2000;107(4):461-6 doi: 10.1111/j.1471-0528.2000.tb13262.x
Liao, Y, Cotten, M, Tan, S, Kurtzberg, J & MS Cairo, MS 2013; Bone Marrow Transplantation 48:890-900 doi:10.1038/bmt.2012.169

Nevyvinuté plíce

Bronchopulmonární dysplazie, 25 % dětí s porodní váhou nižší než 1500gm
Van Marter LJ. Semin Fetal Neonatal Med. 2009;14(6):358-66 doi: 10.1016/j.siny.2009.08.007.

Traumatické poranění mozku

Statistika výskytu Brain Injury Assoc. of America
Cox Jr., CS et al. Neurosurgery 2011; 68(3):588-600 doi: 10.1227/NEU.0b013e318207734c

Diabetes 1. Typu

Statisticky 1,7 z 1000 z narozených, Centers for Disease Control (CDC)
Haller MJ, et al. Diabetes Care 2011;34(12):2567-9. PMCID: PMC3220832
Yong Zhao, et al. BioMed Central Medicine 2012; 10:3 doi:10.1186/1741-7015-10-3
Science Daily Zpráva o léčbě diabetu  pomocí "Stem Cell Educator" obsahující alogenní pupečníkovou krev.