Public Cord Blood Banking in Kanada

Publiczne banki krwi pępowinowej są odpowiedzią na potrzeby społeczne. Ich celem jest zwiększenie zasobów przechowywanej krwi pępowinowej oraz jednocześnie zwiększenie wykorzystywania krwi pępowinowej do przeszczepień. W Stanach Zjednoczonych rejestr dawców nazywa się Be The Match. Aby można było wykonać przeszczepienie komórek macierzystych konieczna jest zgodność pomiędzy dawcą a biorcą. Dużo łatwiej jest o taką zgodność w przypadku krwi pępowinowej niż w przypadku szpiku kostnego. Żeby oddać krew pępowinową na cele publiczne poród musi odbyć się w szpitalu uczestniczącym w tego typu akcjach.Public     Be The Match Public     Public & Family    

Canadian Blood Services Cord Blood Bank

1800 Alta Vista Drive, Ottawa, Ontario, K1G 4J5, Canada

Canadian Blood Services Cord Blood Bank (CBS CBB) is a national, public cord blood bank, that collects donated cord blood from consenting mothers in four cities across Canada: Ottawa, Brampton (Greater Toronto Area), Edmonton, and Vancuover at designated collection hospitals. 

Héma-Québec

4045 Boul de la Côte-Vertu, Montréal (Saint-Laurent), Quebec, Canada, Saint-Laurent

Héma-Québec blood service operates a public cord blood bank in the French Canadian province of Québec.

Victoria Angel

379 Church Street, ON L6B 0T1 Canada, Markham

Victoria Angel is a public banking program and a registered Canadian charity. Victoria Angel accepts cord blood donations from select hospitals in the Greater Toronto Area.