Family Cord Blood Banking in Wielka Brytania

W Polsce Rodzice mogą zabezpieczyć krew pępowinową oraz sznur pępowiny na potrzeby swojej rodziny  w banku rodzinnym. Niektóre banki rodzinne posiadają własne laboratoria w których nie tylko preparuje się krew do zamrożenia, ale także przygotowuje komórki do przeszczepień.  Poniższa lista banków rodzinnych działających w Twoim kraju zawiera następujące dane: w drugiej kolumnie wskazana jest lokalizacja laboratorium banku. Trzecia kolumna wskazuje jakie certyfikaty i akredytacje posiada dany bank. Kolumna wskazująca liczbę pacjentów informuje o tym  dla ilu pacjentów dany bank wydał komórki macierzyste z krwi pępowinowej.  Dwie ostatnie kolumny zawierają cennikowe koszty bankowania krwi pępowinowej.

 
Name Laboratorium Akredytacja Terapie Initial cost Koszt długoterminowy
Future Health Technologies Future Health UK, Nottingham Science and Technology Park, UK AABB, HTA, ISO 9

£1695

£75 per year

Smart Cells Smart Cells, West Drayton, UK HTA, ISO 200 FamiCord

 £690

£145 per year
Cells4Life Cells4Life, Burgess Hill, UK AABB, HTA, ISO 17

£1600

£70 per year

Model Cell Biobank BioVault Technical, Plymouth, UK AABB, HTA, ISO, JACIE

FREE if eligible

none